• Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Zwrot towaru

Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres email: sklep@nioko.pl .

Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.

Zwracany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres, bądź inny po uprzednim ustaleniu:

Newi Sp. z o.o.

  1. Londyńska 7

26-600 Radom

 

dołączając informację iż towar zostaje odesłany na warunkach odstąpienia od umowy. pobierz Formularz Zwrotu 

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Dokona tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NEWI Sp. z o.o.

Ul. Londyńska 7

26-600 Radom

sklep@nioko.pl

Tel. 799 189 777

 

Miejscowość i data    …………………………………………………..

 

Numer zamówienia/Data otrzymania towaru ……………………………………………………………

 

Imię i nazwisko:          ............................................................

Adres:             .........................................................................

                        ...........................................................................

Email:             ...............................................................................

Telefon:          .................................................................

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od transakcji na odległość z firmą: Newi Sp. z o.o. przy ul. Wernera 5/2 w Radomiu.

 

Zwracane towary:

LP

Symbol

Nazwa

Ilość sztuk

Cena zakupu brutto

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Numer rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną pieniądze:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Dane właściciela rachunku:

....................................................................................................................................................

 

........................................

Czytelny Podpis

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem

płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania.

Sklep zwróci wszystkie otrzymane od klienta płatności w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta innego niż najtańszy sposobu jego dostarczenia oferowanego przez Sklep.