• Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu nioko.pl

Administratorem Państwa danych osobowych Newi Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wernera 5/2 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841721, o kapitale zakładowym 5 000,00 ZŁ, NIP 7962996420, REGON 386077041

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO); wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO); realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO); realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO); ewentualnego ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);w celu badania satysfakcji klienta oraz określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO); przesyłania ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO); w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Państwa Dane osobowe będą przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: hurtownie, firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna, usługi informatyczne. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Umowa powierzenia danych osobowych została stworzona zgodnie z uregulowaniami zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newsletteru lub SMS, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: sklep@nioko.pl Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa Danych osobowych można zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Administrator przetwarza Państwa adres e-mail oraz hasło, które zostaje przekazane w momencie zakładania konta. Ponadto w celu założenia konta lub/oraz złożenia zamówienia Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę). W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")

Pliki Cookies

Witryna sklepu internetowego nioko.pl wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies to inaczej niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy oraz przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, głównie jest to komputer, telefon czy tablet. Zawierają one informacje możliwe do odczytania przez podmiot je gromadzący. Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu. Zebrane za pomocą plików cookies informacje pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika, dzięki czemu możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania czy dodanych uprzednio produktów do koszyka. Pliki cookies nie zawierają natomiast danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację Państwa jako osób, gdyż nie pozwalają na identyfikację tożsamości. Ustawienia dotyczące cookies Klient może zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, tak aby np. każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy są one wysyłane na urządzenie końcowe Klienta bądź tak, aby były one blokowane. Przeglądarki internetowe są zazwyczaj domyślnie ustawione na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność sklepu nioko.pl

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, prosimy kierować na adres e-mail: sklep@nioko.pl