• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

WARUNKI ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres email: sklep@nioko.pl .

Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.

Przed dokonaniem zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu i skontaktować sięze sklepem, aby ustalić adres zwrotu.

Zwracany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu na podany adres, bądź inny po uprzednim ustaleniu:

Newi Sp. z o.o.

ul.Londyńska 7

26-600 Radom

dołączając informację iż towar zostaje odesłany na warunkach odstąpienia od umowy. pobierz Formularz Zwrotu  

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Dokona tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania.

Sklep zwróci wszystkie otrzymane od klienta płatności w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta innego niż najtańszy sposobu jego dostarczenia oferowanego przez Sklep.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NEWI Sp. z o.o.

Ul. Londyńska 7

26-600 Radom

sklep@nioko.pl

Tel. 799 189 777

 

Miejscowość i data    …………………………………………………..

 

Numer zamówienia/Data otrzymania towaru ……………………………………………………………

 

Imię i nazwisko:          ............................................................

Adres:             .........................................................................

                        ...........................................................................

Email:             ...............................................................................

Telefon:          .................................................................

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od transakcji na odległość z firmą: Newi Sp. z o.o. przy ul. Wernera 5/2 w Radomiu.

 

Zwracane towary:

LP

Symbol

Nazwa

Ilość sztuk

Cena zakupu brutto

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Numer rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną pieniądze:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Dane właściciela rachunku:

....................................................................................................................................................

 

........................................

Czytelny Podpis

 

REKLAMACJE

Sklep jako sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru wolnego od  wad fizycznych i prawnych oraz ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje na piśmie można składać na adres email sklep@nioko.pl z dopiskiem Reklamacja.

Sklep  zobowiązuje się do rozpatrzenia oraz do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a także do poinformowania w tym okresie Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku gdy doręczany towar uległ widocznemu uszkodzeniu w trakcie transportu zalecamy, aby wraz z kurierem  spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru (w takim przypadku kosztem transportu zwrotnego obciąża się sklep nioko.pl ).Proszę niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić mailowo lub telefonicznie obsługę sklepu (sklep@nioko.pl; tel. 799 189 777). W miarę dostępności produktów zamówienie zostanie powtórnie wysłane lub nastąpi zwrot wpłaty na konto Klienta ( dotyczy zamówień opłaconych przelewem ).

 

Procedura  reklamacji produktu:

1) W przypadku gdy w otrzymanym produkcie brakowało któregoś elementu lub był on uszkodzony należy mailowo nadesłać zgłoszenie, zawierające oznaczenie według instrukcji brakującego lub uszkodzonego elementu oraz dane osoby reklamującej i numer zamówienia.

Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji, zostanie ono przesłane za naszym pośrednictwem do producenta, a brakujący element zostanie do klienta dosłany.

2) W przypadku gdy usterka czy uszkodzenie powstało w trakcie użytkowania (nie z winy użytkownika)prosimy o wypełnienie formularza reklamacji formularz reklamacji do pobrania

Przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się ze sklepem (sklep@nioko.pl; tel. 799 189 777) oraz sprawdzenie wszystkich baterii gdyż najczęstszą przyczyną reklamacji jest ich zużycie!

3) W przypadku odsyłania produktu, prosimy o dostarczenie go na adres, bądź inny po uprzednim ustaleniu:

Newi Sp. z o.o.

Ul. Londyńska 7

26-600 Radom

Do wysłanego towaru należy dołączyć :

- dowodu zakupu

- wydrukowany i czytelnie wypełniony formularz reklamacji ( pobierz plik ) lub pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, adres i telefon, numer zamówienia oraz dokładny opis wady.

Koszt przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient. O wyniku reklamacji zostaje powiadomiony telefonicznie lub mailowo w ciągu 14 roboczych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, sklep zwraca Klientowi uzasadnione koszty odesłania towaru oraz pokrywa koszty wysyłki nowego lub naprawionego towaru.

W przypadku reklamacji  nieuzasadnionych, jak  np. uszkodzenie mechaniczne powstałe z winy użytkownika czy niesprawność spowodowana zużyciem baterii  towar zostanie odesłany do nadawcy na jego koszt.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

…………………………………………………..

Miejscowość, Data

……………………………………………………………………………………

Numer zamówienia

 

……………………………………………………………………………………

Imię

 

……………………………………………………………………………………

Nazwisko

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

Adres

 

……………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy

 

……………………………………………………………………………………

Adres email

 

……………………………………………………………………………………

Nazwa produktu

 

……………………………………………………………………………………

Szczegółowy opis reklamacji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………….……………………………………….

Czytelny podpis